Informasjon om Mannsforeningen CDSC

CDSC ble stiftet 23. mai 1989 og har siden denne dato avholdt regelmessige møter
Antall medlemmer er for tiden 11
Mannsforeningen CDSC har som formål å fremme det sosiale samværet mellom 
medlemmene, og for å etterkomme dette gjennomfører CDSC medlemsmøter og turer
CDSC avholder medlemsmøter med den hyppighet som generalforsamling har 
bestemt og fram til nå betyr dette ca. en gang per måned. I tillegg til vanlige 
medlemsmøter, avholdes generalforsamling og julebord
Generalforsamlingen, som er foreningens lovgivende organ, bestemmer hvilke 
styreverv som til enhver tid skal besettes. For tiden gjelder styrevervene President, 
Økonomidirektør, Generalsekretær og Site Manager
Utover det faste styret er det til enhver tid en rekke komitéer og prosjektgrupper 
med tilhørende titler i sving

Hvem er vi? - en kort presentasjon av medlemmene

Copyright © 2000-2017 CDSC