CDSC-kalender for 2018

   
TBA
10. november - generalforsamling
8. - 10. juni hos Jan (hytta)
20. april hos Bjørn Hugo
9. mars hos Erik

CDSC-kalender fra tidligere år:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Copyright © 2000-2018 CDSC